Dịch vụ

Gia công bột bả các loại

A. Dịch vụ gia công gồm:

 1. Gia công sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
 2. Gia công sản phẩm theo hệ thống sản phẩm đã có sẵn của công ty.
 3. Bao bì (khách hàng tự mang đến hoặc đặt công ty sản xuất).
 4. Hỗ trợ thiết kế, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.

B. Sản phẩm và công suất hoạt động/ công suất thiết kế sản xuất bột bả:

 1. Sản phẩm: 180 bao/ giờ ( 1 bao = 40kg)Công suất hoạt động:
  • Máy trộn 1 cửa đóng = 45bao/ giờ/ 1 máy.
  • Máy trộn 2 cửa đóng = 90 bao/giờ/ 1 máy.
 2. Công suất thiết kế: theo công suất hoạt động.

Gia công sơn các loại

A. Dịch vụ gia công gồm:
 1. Gia công sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
 2. Gia công sản phẩm theo hệ thống sản phẩm đã có sẵn của công ty.
 3. Vỏ thùng (khách hàng tự mang đến hoặc đặt công ty sản xuất).
 4. Hỗ trợ thiết kế, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.
B. Sản phẩm và công suất hoạt động/ công suất thiết kế sản xuất sơn:
 1. Sản phẩm: 20 tấn/ 8 giờ tương đương với 800 thùng/8 giờ (tính thùng 18 lít = 25kg/thùng).
 2. Công suất hoạt động của máy phân tán, máy nghiền, máy trộn: 20 tấn/ 8 giờ.

Cho thuê kho, xưởng

 1. Thuê xưởng có sẵn theo tiêu chuẩn kích thước nhà xưởng
 2. Xây dựng xưởng cho thuê theo yêu cầu của khách hàng .